Vervoer van kinderen in auto's:
 

Zoals u wellicht hebt vernomen in het nieuws, gelden er vanaf 1 maart 2006 nieuwe regels voor het vervoer van kinderen in auto's. Er zijn echter ook uitzonderingen op deze nieuwe regels om bijvoorbeeld vervoer naar jeugdwedstrijden niet onmogelijk te maken.

Hieronder wordt de nieuwe regelgeving beknopt uiteen gezet.    

Er geldt een verplichting voor het gebruik van goedgekeurde kinderzitjes. De nieuwe wet zegt dat:

  • Kinderen, kleiner dan 1,35 m, een autostoeltje of zittingverhoger moeten gebruiken;
  • Kinderen groter dan 1,35 m èn volwassenen (18 jaar en ouder), een autogordel moeten gebruiken en, zo nodig, ook een zittingverhoger mogen gebruiken.

Om deze regels hanteerbaar te houden, bijvoorbeeld voor het vervoer van jeugdspelertjes naar uitwedstrijden, geldt er een aantal uitzonderingen:

  • Wanneer er een kinderzitje of verhoging in de auto aanwezig is, is het EIGEN kind verplicht daarin te gaan zitten. Voor 'andere' kinderen is dit niet verplicht;
  • Wanneer er geen kinderzitje of verhoging aanwezig is, zijn zowel het eigen kind als de 'andere' kinderen verplicht om gordels te dragen wanneer deze aanwezig zijn.